iMUIS Online Aantallenadministratie

Binnen iMUIS Online kun je bij het boeken op één grootboekrekening maar liefst drie verschillende aantallen bijhouden. Hierdoor kun je meer informatie uit je boekhouding halen. Je kunt zelf bepalen welke informatie/aantallen dit zijn!

Zo kun je bijvoorbeeld kilometers voor een auto, liters benzine, kilo’s veevoer of kilo’s mest bijhouden op een grootboekrekening! Vervolgens kun je heel eenvoudig een proefsaldibalans met zowel de grootboeksaldi als aantallen afdrukken. Uit dit overzicht kun je bijvoorbeeld eenvoudig achterhalen wat de brandstofkosten, het aantal liters benzine en de gereden kilometers per auto zijn geweest.

Aantallenadministratie is een onderdeel van iMUIS Online Financieel.

Gegevens uit Magento webshop of een branchepakket inlezen

Functionaliteiten Aantallenadministratie

Aantallen bijhouden op grootboeken, kostenplaatsen en kostendragers
Proef- /saldibalans op zowel aantallen als bedragen afdrukken
Door klikken vanuit totaal aantallen naar onderliggende boekingen
Meerdere soorten aantallen kunnen bij houden op een grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager
Een rapportage met historische mutaties op grootboekrekening, kostenplaats, kostendrager en aantallen
In combinatie met de module budgetten is het mogelijk om te budgetteren op aantallen, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers