Optimaal je grootboekadministratie voeren

Grootboekadministratie

Eén van de belangrijkste criteria die de kwaliteit van een financieel softwarepakket bepaalt, is de directe toegang tot de financiële informatie. In iMUIS Online kun je informatie opvragen over jaartotalen, periodetotalen, onderliggende boekingsregels en detailinformatie per boekingsregel. Je kunt met enkele toetsdrukken van het hoogste informatieniveau (totalen) naar het laagste informatieniveau (boekingsregel) afdalen, zodat je de beschikking hebt over een volledige audit trail.

Grootboekinformatie

De actuele en historische cijfers van alle grootboekrekeningen zijn direct op te vragen: van beginbalans, mutaties tot en met saldi. Per grootboekrekening zijn de boekingen per periode/jaar op te vragen.

Boekingsregels corrigeren vanuit het programma ‘Informatie’

Tussentijds of aan het eind van een boekjaar worden controles uitgevoerd door een accountant. Hierna zullen zijn adviezen en correcties verwerkt moeten worden. De snelste manier om dit te doen, is vanuit de het programma ‘Informatie’, waar de totalen en boekingen gegroepeerd zijn. Om het proces voor het corrigeren te versnellen, is in iMUIS Online een unieke optie toegevoegd. Als blijkt dat een post foutief geboekt is, kun je direct doorstarten naar de bewuste boekingsregel om de fout te herstellen.

Jaarvergelijking grootboek

Je kunt de grootboektotalen van vijf boekjaren naast elkaar opvragen. Het programma ‘Informatie’ stelt je in staat om het verloop van de kosten of de omzet in de opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken. In één oogopslag zie je hoe de bedrijfsvoering ervoor staat!

Het grafisch dashboard in de boekhouding van iMUIS Online

Een efficiënt gevoerde grootboekadministratie is een standaard functionaliteit in je iMUIS Online boekhoudpakket.

Kenmerken grootboekadministratie

Grootboekrekeningen aanmaken, kopiëren en wijzigen
Proef-/saldibalans en kolommenbalans direct afdrukken
Proef-/saldibalans per periode of t/m periode op het scherm raadplegen
Direct alle mutaties op een grootboekrekening raadplegen op het scherm
Doorklikken tot de boekingsregel om wijzigingen door te voeren
Vergelijking van 5 jaar naast elkaar!