Kostenanalyse

Aan de hand van kostenplaatsen en kostendragers

Als ondernemer wil je helder inzicht hebben in je opbrengsten en uitgaven, een kostenanalyse. Zo wil je bijvoorbeeld het resultaat van een filiaal, de opbrengsten van een project of de kosten van een bepaalde afdeling kunnen inzien.

In iMUIS Online zijn kostenplaats en kostendrager algemene begrippen. Hiermee kan bedoeld worden: afdelingen, projecten, filialen, orders, dossiers, machines, auto’s, schepen, cursussen, bouwwerken, verkopers, landen, doelgroepen, businessunits, rayons en ga zo maar door. Kosten en opbrengsten wijs je eenvoudig toe aan de kostenplaats en/of kostendrager. Hierop volgend draai je rapportages uit zodat jij als ondernemer tijdig kan bijsturen! 

Gegevens uit Magento webshop of een branchepakket inlezen

Functionaliteiten kostenanalyse

Kosten en opbrengsten eenvoudig toewijzen aan kostenplaatsen en kostendragers
Voorkeurskostenplaatsen en -kostendragers kunnen gekoppeld worden aan klanten, leveranciers en grootboekrekeningen
Proef-/saldibalans op kostenplaats en kostendrager afdrukken
Periodesaldi op kostenplaats en kostendrager afdrukken
Historische mutaties op kostenplaats en kostendrager afdrukken
In combinatie met iMUIS Online Verkoop kunnen orders en orderregels toegewezen worden aan kostenplaatsen en kostendragers
In combinatie met iMUIS Online Budgetten budgetteren op kostenplaats en kostendrager
In combinatie met iMUIS Online Transitorische Posten kunnen kosten en opbrengsten periodiek verdeeld worden op kostenplaats en kostendrager