iMUIS Online Onkostendeclaraties

Medewerkers van een onderneming maken soms kosten die eigenlijk voor rekening van de werkgever zijn. Denk bijvoorbeeld aan parkeergeld, benzinekosten of lunches. Als medewerkers geabonneerd zijn op de module Onkostendeclaraties, kunnen zij deze kosten op een eenvoudige manier bij de werkgever declareren. Na het indienen van de onkosten, krijgen de medewerkers een bevestiging van de ingediende declaratie per e-mail.

In combinatie met Digitaal Dossier zijn bonnen en facturen direct te koppelen aan de declaratie. Dit is handig als de werkgever deze wilt inzien of betalen. De werknemer krijgt de declaratie altijd ter bevestiging ge-e-maild. Ingediende declaraties worden automatisch geboekt in de financiële administratie.

Prijs voor ondernemer: €1,- per maand

Bekijk hier het module-overzicht

Eenvoudig je onkostendeclaraties indienen en uitbetalen met iMUIS Online onkostendeclaraties

Functionaliteiten iMUIS Online Onkostendeclaraties

Werken met meerdere, vooraf gedefinieerde, kostensoorten
Automatische berekening van totaalbedrag op basis van kilometers en opgegeven tarief
Totaalbedrag van de declaratie wordt direct berekend en getoond
Afschrift met de oorspronkelijke bon/factuur wordt automatisch per e-mail naar de medewerker verstuurd
Automatisch openstaande post aangemaakt
Ingediende declaraties worden automatisch geboekt in de financiële administratie

Ondernemersbrochure

Online boekhouden voor iedere ondernemer!

Ontvang deze brochure in je e-mail!

ondernemers brochure