MUIS Software met vlag en wimpel geslaagd voor ISO 27001 certificering

Deel dit bericht met anderen..
Share on Facebook
Facebook
24Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on LinkedIn
Linkedin

MUIS Software met vlag en wimpel geslaagd voor ISO 27001 certificering

MUIS Software ISO 27001 certificering

Vol trots melden wij dat MUIS Software gecertificeerd is voor ISO 27001. “Met het verkrijgen van dit certificaat bevestigen wij onze werkwijze en slaan wij weer een belangrijke mijlpaal op weg naar de toekomst.” laat Paul Lindhout, Security Officer van MUIS Software, weten. “Jouw informatie was altijd al veilig bij ons, maar door het ISO-certificaat is onze werkwijze ook vakkundig getoetst en bewezen.”

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hier wordt in beschreven welke eisen er zijn aan informatiebeveiliging binnen een organisatie en hoe het Information Security Management Systeem (ISMS) in elkaar moet zitten. Het ISMS is het systeem waar de informatiebeveiliging mee wordt beheerd. Met het verkrijgen van het certificaat toon je aan dat je voldoet aan de gestelde eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, onderhouden en verbeteren  van een gedocumenteerd ISMS in het kader van de informatieveiligheid voor de organisatie.

Waarom ISO 27001 certificering?

Afgelopen jaar is er veel te doen geweest rondom de veiligheid en privacy van persoonsgegevens. Ook wel bekend als de AVG/GDPR. Hierop voortbordurend hebben wij als MUIS Software een extra stap gezet wat informatieveiligheid betreft door de toetsing voor het ISO 27001 certificaat te starten.

De voordelen van een ISO certificering zijn:

Minimaliseren van (veiligheids-) risico’s en incidenten
Processen zijn zodanig ingericht in een ISMS zodat (veiligheids-)incidenten zijn geminimaliseerd. Tevens zijn er controles ingesteld om hierop toe te zien.

Zekerheid bieden van een veilige omgeving
Het ISO 27001 certificaat is een bewijs dat een organisatie de nodige maatregelen heeft genomen om klantgevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking.

Gegarandeerde continuïteit
In geval van een onverhoopte calamiteit, zoals het uitvallen van één van de datacenters, heeft een organisatie een continuïteitsplan opgesteld om de dienstverlening te garanderen.

Veilige omgang met persoonsgegevens
Het ISO 27001 certificaat toont aan dat je een betrouwbare organisatie bent die zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Onderscheiden van concurrenten
Niet alle bedrijven zijn in het bezit van het ISO 27001 certificaat. Op deze manier kan je je aantoonbaar onderscheiden van concurrenten op het gebied van informatiebeveiliging en betrouwbaarheid.

Wat betekent dit voor jou?

Veiligheid is altijd al prioriteit geweest bij MUIS Software. Hierdoor was jouw informatie altijd al veilig bij ons, maar door het verkrijgen van het ISO-certificaat is onze werkwijze ook vakkundig getoetst en bewezen. Je kan er gerust op zijn dat jouw data altijd in veilige handen is bij MUIS Software.

Wat zijn de stappen voor certificering?

Tijdens de toetsing voor het ISO-certificaat is er als eerste stap bij ons een veiligheidscomité samengesteld met van iedere afdeling een vertegenwoordiger. Dit team heeft het bedrijf tegen het licht gehouden in het kader van de informatiebeveiliging. Onderdeel hiervan was een risicoanalyse, waaruit maatregelen zijn gekomen met als doel de veiligheid van informatie doorlopend te waarborgen.

Als tweede stap zijn er periodieke evaluaties ingesteld. Tijdens deze evaluaties staat continue verbetering centraal. Ook worden incidenten op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie besproken.

Door de toetsing van het ISO 27001 certificaat is iedereen binnen MUIS Software zich nog meer bewust van het belang van informatieveiligheid. Processen zijn zodanig ingericht om de kans op (veiligheids-)incidenten te minimaliseren en er zijn controles ingesteld om hierop toe te zien.

Wat brengt de toekomst? MUIS Software ISO certificaat

Met de bekroning van het ISO 27001 certificaat en onze SRA- en BDO-certificering verwachten wij binnenkort ook het NEN 7510 certificaat te behalen.  Hierna vervolgen wij onze weg in het waarborgen en continueren van informatiebeveiliging richting het behalen van het keurmerk Zeker-OnLine.

De scope van het ISO 27001 certificaat van MUIS Software is: het ontwikkelen, leveren, onderhouden en het geven van support voor bedrijfssoftware in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0, d.d. 25 juli 2018.

Deel dit bericht met anderen..
Share on Facebook
Facebook
24Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on LinkedIn
Linkedin

Leave A Comment